Program Studiów

 

Orientacyjny program Studiów*

Wykład wprowadzający w tematykę Studiów – 4-5 godz.*
Rozwiązywanie sporów w społeczeństwach dawnych – wykład/3 godz.
Kształtowanie i zmiana postaw – wykład/3 godz.
Teoria konfliktu/zarządzanie konfliktem – warsztat połączony z wykładem/14 godz.
Negocjacje – warsztat połączony z wykładem/14 godz.
Komunikacja interpersonalna – warsztat połączony z wykładem/14 godz.
Psychologiczne aspekty negocjacji i mediacji – wykład/10-12 godz.
Negocjacje – rola prawa i prawników w negocjacjach – 2 godz.
Negocjacje międzykulturowe i międzynarodowe – wykład/2 godz.
Symulacja negocjacji w max. 6-osobowych grupach – 4 godz.
Negocjacje policyjne – wykład/2-3 godz.
Wstęp do mediacji, Etapy mediacji – warsztat połączony z wykładem/8 godz.
Przegląd uregulowań prawnych dotyczących mediacji – warsztat połączony z wykładem/6 godz.
Rokowania, mediacje i arbitraż w zbiorowym prawie pracy – wykład 3 godz.
Mediacje w sporach z zakresu prawa pracy – wykład 3 godz.
Mediacja w postępowaniu z udziałem nieletnich – wykład 2 godz.
Arbitraż – wykład 4 godz.
Mediacja w postępowaniu karnym – warsztat połączony z wykładem/6 godz. (w tym symulacja mediacji karnej)
Mediacja w sporach rodzinnych – warsztat połączony z wykładem/8 godz. (w tym symulacja mediacji rodzinnej)
Spory w administracji i ich rozwiązywanie – wykład 3 godz.
Impas w mediacji – wykład/warsztat – 4 godz.
Mediacja w sprawach karnych z perspektywy sędziego – wykład 3 godz.
Facylitacja – grupowe rozwiązywanie problemów – wykład/warsztat 6 godz.
Dobre usługi i fact-finding w konfliktach zbrojnych – wykład 3 godz.
Konflikty międzykulturowe - wykład/warsztat – 3 godz.
Praktyka sądów w stosowaniu mediacji w sporach cywilnych – wykład 3 godz.
Charakter prawny ugody zwartej w wyniku mediacji – wykład 2 godz.
Rola prawa i prawników w mediacji – warsztat połączony z wykładem/8 godz.
Mediacje w sporach gospodarczych – warsztat połączony z wykładem/8 godz. (w tym symulacja mediacji gospodarczej)
Rozwiązywanie sporów w organizacji – warsztat połączony z wykładem/4 godz.
Symulacja mediacji w max. 6-osobowych grupach – 4 godz.
 *1 godz. = 45 min wykładowych

*Tematyka, kolejność przedmiotów i liczba godzin mogą ulec niewielkim zmianom